Eкологічна політика - ООО "Монопак"

Eкологічна політика

Керівництво ТОВ «МоноПак» піклується про майбутні покоління, забезпечуючи збереження сприятливого навколишнього середовища та підвищення якості життя.
Екологічна політика ТОВ «МоноПак» грунтується на розумінні того, що робота підприємства не повинна призводити до негативних змін у навколишньому середовищі і негативно впливати на здоров’я персоналу та населення. Для цього компанія розробила основні принципи екологічної політики підприємства:
• Визнання конституційного права людини на сприятливе навколишнє середовище;
• Дотримання національного законодавства, регіональних і галузевих вимог, що регламентують роботу виробничих підприємств в галузі охорони навколишнього середовища;
• Контроль у встановлених межах, прагнення до повного усунення забруднення повітря, води і землі, пов’язаного з виробничою діяльністю підприємства;
• Раціональне використання природних ресурсів;
• Скорочення кількості відходів виробництва та їхня своєчасна утилізація;
• Забезпечення безпечної експлуатації об’єкта;
• Забезпечення необхідних санітарно-гігієнічних умов роботи персоналу;
• Застосування виробничого устаткування, технологій і матеріалів, що впливають або забезпечують екологічну безпеку, відповідно до кращих світових стандартів;
• Пріоритет заходів попередження і запобігання забрудненню довкілля над заходами по ліквідації негативних екологічних впливів;
• Відкритість і доступність екологічної діяльності і співпраця із зацікавленими сторонами в галузі охорони навколишнього середовища, конструктивна взаємодія з громадськістю;
• Постійне вдосконалення процесів в області охорони навколишнього середовища;

Екологічна політика підприємства поширюється на всю діяльність підприємства, яка пов’язана з постачанням комплектуючих і матеріалів, проектуванням, розробкою, виробництвом продукції, яка випускається підприємством.
Наше завдання у сфері екології – здійснювати найменший вплив на навколишнє середовище.